Reeglid

Mängitakse 4+1

Mänguaeg on 2 x 10 minutit ja jooksev.

Mänguaeg seisatatakse väravate, karistuse ja karistusvisete korral ning mängu viimasel minutil.

Iga võistkond mängib vähemalt 6 mängu, (segasarjas 5). 

Avavooru järel mängitakse vooru paremusjärjestusel põhinevad lisamängud. Turniir mängitakse vastavalt IFF reeglitele mõnede kohaldatavate eranditega. 

Võistlusprogramm ja koha määrav järjestus
Lisamängudele pääsemine ja nende graafik selgub pärast avavoore vastavalt alagruppide paremusjärjestusele. Paremusjärjestus määratakse eelkõige punktide põhjal. Võit annab 2 punkti, viik 1 punkti. Kaotuse korral punkte ei anta.

Võrdsete punktide puhul arvestatakse paremusjärjestuse määramisel järgmist:
1. Võrdsel positsioonil olevate võistkondade omavahelistes mängudes saadud punktid.
2. Võrdsel positsioonil olevate võistkondade omavaheliste mängude väravate vahe (+/-).
3. Võrdsel positsioonil olevate võistkondade omavahelistes mängudes löödud väravate arv.
4. Kõikide avavooru mängude väravate vahe (+/-).
5. Kõik avavoorus löödud väravad.
6. Loos.

Mängudes ei anta Time-oute, välja arvatud medalimängudes, kus mõlemal võistkonnal on võimalus üheks 30-sekundiliseks time-outiks.

Lisamängudes, kus peab selguma võitja, sooritavad kolm mängijat viigi korral karistusviskeid. Kui pärast kolme mängija karistusviskeid on seis endiselt viigis, sooritavad karistusviskeid üksikmängijad. Sama mängijat võib uuesti kasutada alles pärast seda, kui võistkonna kõik väljakumängijad on karistusviske sooritanud.

Üks mängija tohib turniiril esindada vaid ühte võistkonda. Mängija võib mängida meeste/naiste sarjas ja segasarjas.

2 nädalat enne turniiri algust peab võistkond andma turniiri korraldajatele võistkonna kõikide mängijate ja ametiisikute nimekirja. Nimekiri peab sisaldama iga liikme rolli võistkonnas. See nõue kehtib ka võistkonna ametiisikute kohta. Hiljem tohib nimekirja täiendada vaid turniiri juhi loal.

Kõik võistkonnaliikmed on kohustatud ostma turniiripassi. Ilma passita isikute võistkond kaotab antud mängu seisuga 5-0 või kui mängu tulemus on vastaspoolele edukam, jääb see tulemus kehtima.

Žürii

Turniiri žürii peab tagama turniiri sujuva kulgemise ja reeglitest kinnipidamise. Reeglite rikkumise või sobimatu käitumise korral võistkondade või üksikisikute poolt on žüriil õigus võistkond või üksikisik turniirilt kõrvaldada. Žürii pädevuse alla kuuluvad ka majutuskohtades toimuvad intsidendid. Võistkond vastutab ka oma poolehoidjate korrektse käitumise eest.

Vastutav isik

Võistkond peab valima vastutava isiku, kes on vähemalt 18 aastat vana. Vastutav isik vastutab võistkonnaliikmete tegevuse eest turniiri ajal. Vastutav isik peab olema korralduskomiteele alati kättesaadav ja on kohustatud edastama kogu informatsiooni, mis võib mõjutada turniiri lõpptulemust.

Isiku tuvastamine

Vastutav isik vastutab selle eest, et võistkonnaliikmete isikud on tuvastatavad. Turniiri korraldajatel on vajadusel õigus koos vastutava isikuga tuvastada võistkonnaliikmete isikuid. Kui isik jääb tuvastamata, kehtivad samad sanktsioonid, mis ilma turniiri passita mängijate puhul.

Kindlustused

Turniiri korraldaja ei kindlusta osalejaid kahjude vastu. Seetõttu peavad võistkonnad laskma ise endale kindlustuse teha. Samuti vastutab iga võistkond oma esmaabivahendite eest. Turniiri korraldaja hoolitseb siiski selle eest, et mängusaalides oleksid kohal esmaabi anda oskavad inimesed, kes osutaksid abi vigastuste korral.

Protestid

Võistkondadel on õigus esitada protest seoses mängureegleid puudutavate teemadega. Kui protest puudutab kohtuniku otsust või tegevust, tuleb protest esitada kohtunikule kohe pärast mängu lõppu. Protest koos põhjendustega tuleb esitada turniiri korraldajatele kirjalikult ja 10 minuti jooksul pärast mängu lõppu. Protestimaks on  100 €. Maks tagastatakse, kui protest rahuldatakse. Kui protest tagasi lükatakse, siis maksu ei tagastata. Žürii otsus on lõplik.

Loobumine/kõrvaldamine

Kui võistkonnal ei ole 5 minutit pärast mängu algust koos reeglitele vastavat koosseisu, peetakse võistkonda mängu loovutanuks. Mängu loovutanud võistkonnale loetakse tulemuseks 0-5 kaotus. Kui sama olukord järgmistes mängudes kordub, kõrvaldatakse meeskond turniirilt.